Posts

بیماری های عفونی، بر اساس عوامل پدید آورنده به سه گروه عمده تقسیم می شوند:

  • بیماری های عفونی ناشی از باکتری ها
  • بیماری های عفونی ناشی از ویروس ها
  • بیماری های عفونی ناشی از انگل ها و قارچ ها

انسان دائماً و در تمام مراحل زندگی با میکروب ها در تماس است. ولی کمتر مریض می شود. عفونت، حاصل از بین رفتن تعادل بین عوامل بیماری زا و سیستم دفاعی بدن است. بیماری زایی  میکروب ها به ویژه باکتری ها، محصول دو مکانیسم است: ایجاد سم، و رشد و تکثیر باکتری. در نتیجه، عفونت به وجود می آید و شکل های مختلف به خود می گیرد.

مسأله مهم در درمان بیماری های عفونی این است  که باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و قارچ ها برای ادامه حیات و زندگی خود نیاز به غذا دارند تا بتوانند به رشد و کثیر خود ادامه دهند. آیا تاکنون به غذاهای این نوع موجودات فکر کرده اید که از چه چیزی تغذیه می کنند؟

بهتر است به جای استفاده از دارو و درمان چنین بیماری هایی از طریق معمول پزشکی، پیش گیری کنیم. خداوند در قرآن کریم برای انسان، غذاهای خاصی را بیان می کند و بارها تأکید می کند که ای انسان اگر به خدا ایمان داری از غذاهای حلال و طیب استفاده کن تا دچار بیماری های مختلف نشوی.

بهترین روشی که برای پیش گیری از بیماری های عفونی توصیه می شود، عبارت است از: استفاده از غذاهای گیاهی و آب میوه جات طبیعی با عسل و مقداری لیمو ترش تازه؛ و نوشیدن روزانه ۸ تا ۱۰ لیوان آب، نیم ساعت قبل و دو و نیم ساعت بعد از غذا.